Het Lintkasteel De eigenaars en leenheren van het Lintkasteel Een poging tot datering Het Lintkasteel nu Bijlagen en Bibliografie
 
Aan de hand van archivalia en vooral van de schepenbrieven van de gemeente Grimbergen en het archief van de familie van Brouchoven is een vrij gedetailleerde reconstructie mogelijk van de opeenvolgende bewoners van het kasteel van Lint.

Over het gebouw zelf en de verschillende aanhorigheden zijn daarentegen slechts karige gegevens beschikbaar. De oudste gedateerde iconografische bron gaat terug tot 1634, een aantal archiefteksten, als de hypotheekakte uit 1396 die het heeft over "het hof ter Linth" evenals de pauselijke bul en de aflaatbrief van 1450 laten veronderstellen dat dit "castrum" met huiskapel reeds een tijd vroeger bestond. Van 1211 tot 1290 worden immers in de charters van de Norbertijnerabdij van Grimbergen herhaaldelijk heren van Lint, ridders en leenmannen van de heren van Grimbergen vernoemd. Het is dus waarschijnlijk dat op de plaats van wat rest van het Lintkasteel zich reeds tijdens de 13e eeuw - of misschien zelfs vroeger- een waterburcht bevond. Deze veronderstelling wordt trouwens bevestigd door sommige vaststellingen gedaan tijdens de restauratie in 1991-93 van de nog overblijvende linkervleugel van het kasteel.

Het onderzoek naar de juiste bouwdatum van het L-vormig stenen pachthof leidt tot tweestrijdige resultaten. In het pachtcontract van 1570 is met betrekking tot eventuele herstellingen aan het neerhof, de schuur en de stal nog uitdrukkelijk sprake van een dekker, een plekker en strobundels. De oudste afbeeldingen uit het einde van de 17e eeuw tonen een stenen constructie met een leien dak. Op de aquarel uit 1716 is daarentegen een lemen gebouw met een strooien dak geïnsinueerd. Gebrek aan andere informatieve bronnen maakt historische kritiek moeilijk. Het enige aanknopingspunt vormen de jaarankers 1624 en 1765 in de gevels van de huidige woning en enkele bouwsporen die men op het monument zelf kan aflezen. Volgens Delestré evenwel liet Van Campenhout in 1924 een nieuw hoevehuis bouwen bij de ingangsbrug.

 
Het Lintkasteel, stille getuige van vele eeuwen geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden. Niets van deze site mag gecopieerd of herbruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site.
 
Naar vorige pagina Naar volgende pagina
 
 
© www.lintkasteel.eu - ontwikkeld door webforyou.be
Niets van deze site mag gekopieerd of hergebruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site