De heren van Linth, leenmannen van de Berthouts (XIIe - XIIIe eeuw)
De eerste vermeldingen van het Lintkasteel (XIVe en XVe eeuw)
De bloeiperiode (XVe - XVIIe eeuw)
De tweede helft van de XVIIIe eeuw
De heropbloei in de XXe eeuw
Het Lintkasteel De eigenaars en leenheren van het Lintkasteel Een poging tot datering Het Lintkasteel nu Bijlagen en Bibliografie
 
Het is niet te verwonderen dat onder de eigenaars en leenheren van het Lintkasteel belangrijke staatslieden worden aangetroffen. Het is immers gelegen in een mooie landelijke omgeving halverwege Brussel en Antwerpen en in de buurt van Mechelen, dus dichtbij drie steden die op een bepaald ogenblik in ons verleden een zeer belangrijke politieke, economische en culturele rol gespeeld hebben.


Lint moet de bakermat geweest zijn van een adellijke familie van dezelfde naam. Alhoewel er nu in Grimbergen verschillende plaatsnamen worden aangetroffen samengesteld met "Lint " kan historisch die naam alleen toegekend worden aan de plaats waar het restant van het oude Lintkasteel zich bevindt. J. Delestré, Uit het verleden van Grimbergen. Bewerkte en geannoteerde uitgave door leden van 'Eigen Schoon', Heemkundige Kring 'Eigen Schoon', Abdijgemeenschap der Norbertijnen, Grimbergen 1987, D1. II, 101 e.v. De vallei van de Gillebeek (die begint op de Meer te Beigem) was gunstig voor de groei van bomen en er ontstond een "Lin(d)t". "Lin(d)t" of "Lent" staat voor linde met bijvoegsel t en betekent een plaats waar linden groeien. J. Lindemans, Plaatsnamen van Beigem, Leuven-Brussel 1937, 27
Tot de nacht van 14 op 15 juni 2002 (afbeelding 6) stonden twee oude lindes aan de ingang van het domein waarin wat rest van het Lintkasteel zich bevindt. Maar toen werd een van hen geveld door een wervelwind tijdens een hevige storm, die net zoals bijna vijfhonderd jaar geleden, enorme schade aanrichtte tussen Grimbergen en Eppegem. Om veiligheidsredenen werd, met de dood in het hart besloten ook zijn tegenhanger te verwijderen. Ze zullen vervangen worden door twee jongere lindes.  Afbeelding 6

 
Het Lintkasteel, stille getuige van vele eeuwen geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden. Niets van deze site mag gecopieerd of herbruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site.
 
Naar vorige pagina Naar volgende pagina
 
 
© www.lintkasteel.eu - ontwikkeld door webforyou.be
Niets van deze site mag gekopieerd of hergebruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site