De heren van Linth, leenmannen van de Berthouts (XIIe - XIIIe eeuw)
De eerste vermeldingen van het Lintkasteel (XIVe en XVe eeuw)
De bloeiperiode (XVe - XVIIe eeuw)
De tweede helft van de XVIIIe eeuw
De heropbloei in de XXe eeuw
Het Lintkasteel De eigenaars en leenheren van het Lintkasteel Een poging tot datering Het Lintkasteel nu Bijlagen en Bibliografie
 
De eerste geschreven vermelding van de heren van Lint gaat terug tot 1181 A. WAUTERS, Histoire des environs de Bruxelles ou description historique des localités qui formaient autrefois l'ammanie de cette ville, dl. 2, Brussel, 1855, 757.. Het waren ridders en leenmannen van de Berthouts zie de schets met de opvolging van de Heren van Grimbergen in Delestré, o.c., DI 1, 190 , de heren van Grimbergen.
Het huis van Berthout was in de XIe eeuw machtiger dan de hertogen van Brabant. Hun domein "Het land van Grimbergen" dat zij door allerlei feodale leenbanden wisten te verwerven strekte zich uit van Grimbergen tot aan de Schelde, de Rupel en de Dender. J. David, C. De Jonghe-Viérin, F. De Schouwer, J. Jacobs, G. Van Boesschoten, B. Van Kerckhove en J. Willems, Grimbergen, een toeristische brochure, 1988, 7 De invloed van de Grimbergse Heren reikte tot in Ninove en Mechelen.

Van Wouter I Berthout, de eerste Berthout waarover in authentieke documenten sprake is, is geweten dat hij deelnam aan de eerste kruistocht en hij dus Godfried van Bouillon volgde naar het Heilig Land. Biographie Nationale, tw Berthout (Gauthier I), DL. 2, 315
Het waren ook de Berthouts die waarschijnlijk de H. Norbertus zelf in 1128 verzochten een abdij te stichten in de kerk die zich op hun erfgoed bevond en waar hun voorvaders begraven lagen. Delestré, o.c., D1. I, 8-14

Maar de Brabantse hertogen duldden de machtsuitbreiding van de Berthouts niet, wat aanleiding gaf tot de Grimbergse oorlog, die ongeveer twintig jaar duurde. De Berthouts delfden het onderspit en verloren een groot deel van hun macht toen in 1159 hertog Godfried II hun Borgt veroverde en met de grond gelijkmaakte.
De volksmond vertelt dat de veldslag tussen de Brabanders van de Hertog en de mannen van de Berthouts van Grimbergen gevoerd werd op de veldweg die langs de oostzijde van de oude Poddegemhoeve loopt naar het Lintkasteel toe.Delestré, o.c., D1. II, 212, die hierbij wel enig voorbehoud maakt; zie ook C. De Coster. De 'Grimbergse Oorlog': kroniek of ridderroman? Onderzoek naar de historische waarde van en epische invloeden in een Middelnederlandse rijmkroniek, Leuven, 1986 (onuitgegeven Licentiaatsthesis K.U.L)

Sedert 1197 werd de heerschappij over Grimbergen verdeeld over twee families die er een condominium over hadden en dat bleef zo tot 1757. De heren van Grimbergen behoorden van dan af enerzijds tot de familie Perwijs-Vianden-Nassau en anderzijds tot de familie Van Aa- van Bergen (op-Zoom). Delestré, o.c., D1. I, 197.
Ridder Jan van Lint wordt in 1267 vermeld als vazal van de graaf van Vianden en ridder Willem van Lint kocht in 1284 een leengoed dat in Grimbergen gelegen was, naast het domein van de heer Simon van Jodoigne.  Wauters, o.c., Boek 5, 168

 
Het Lintkasteel, stille getuige van vele eeuwen geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden. Niets van deze site mag gecopieerd of herbruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site.
 
Naar vorige pagina Naar volgende pagina
 
 
© www.lintkasteel.eu - ontwikkeld door webforyou.be
Niets van deze site mag gekopieerd of hergebruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site