De heren van Linth, leenmannen van de Berthouts (XIIe - XIIIe eeuw)
De eerste vermeldingen van het Lintkasteel (XIVe en XVe eeuw)
De bloeiperiode (XVe - XVIIe eeuw)
De tweede helft van de XVIIIe eeuw
De heropbloei in de XXe eeuw
Het Lintkasteel De eigenaars en leenheren van het Lintkasteel Een poging tot datering Het Lintkasteel nu Bijlagen en Bibliografie
 
De bestuurlijke organisatie van de Nederlanden

In de loop van de XVe eeuw waren de Lage landen beetje bij beetje onder de heerschappij gekomen van de hertogen van BourgondiŽ. Het begon met Filips de Stoute, hertog van BourgondiŽ (1364-1404). Dank zij zijn huwelijk met Margaretha van Maele, enige dochter van Lodewijk van Maele, graaf van Vlaanderen, kon hij zijn heerschappij over Vlaanderen vestigen. Maar vooral zijn kleinzoon, de befaamde hertog Filips de Goede (1419-1467), zou via zijn expansie- en huwelijkspolitiek het grootste deel van de lage landen en o.m. ook Grimbergen onder zijn gezag brengen.

Oorspronkelijk werden de Bourgondische hertogen, net als alle andere vorsten van die tijd, in het bestuur van hun land bijgestaan door een Curia, een Hofraad, samengesteld uit de groten van hun rijk, dit was toen de belangrijkste feodale adel. Deze edellieden stonden hun vorst bij niet alleen met consilium (raad) maar ook met auxilium (militaire hulp). Zo sneuvelde Filips van Glymes (afstammeling van de familie van Bergen), aan wie in die tijd het hof ter Linth leenroerig was, in 1477 tijdens de slag van Nancy waar hij streed aan de zijde van de Bourgondische hertog Karel de Stoute (1467-1477), zoon van Filips de Goede, die er toen de heerschappij over het hertogdom BourgondiŽ verloor.

De gebiedsuitbreiding onder de Bourgondische hertogen leidde er toe dat de Hofraad zijn taak niet meer aankon, wat interne taakverdeling en dus delegatie van bevoegdheden aan nieuwe instellingen meebracht. Dat gebeurde het eerst met de gerechtelijke bevoegdheden. De instelling waaraan de behandeling van processen werd toevertrouwd kreeg de naam van Grote Raad. Aanvankelijk reisde deze, net zoals de Hofraad, mee met de vorst. Maar gaandeweg kreeg de Grote Raad een vaste standplaats te Mechelen.

 
Het Lintkasteel, stille getuige van vele eeuwen geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden. Niets van deze site mag gecopieerd of herbruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site.
 
Naar vorige pagina Naar volgende pagina Naar volgend hoofdstuk
 
 
© www.lintkasteel.eu - ontwikkeld door webforyou.be
Niets van deze site mag gekopieerd of hergebruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site