De heren van Linth, leenmannen van de Berthouts (XIIe - XIIIe eeuw)
De eerste vermeldingen van het Lintkasteel (XIVe en XVe eeuw)
De bloeiperiode (XVe - XVIIe eeuw)
De tweede helft van de XVIIIe eeuw
De heropbloei in de XXe eeuw
Het Lintkasteel De eigenaars en leenheren van het Lintkasteel Een poging tot datering Het Lintkasteel nu Bijlagen en Bibliografie
 
Filips Haneton de naam wordt nu eens Haneton dan weer Haneton geschreven

Uit het pas verschenen boek Kastelen en landhuizen in Grimbergen blijkt dat verschillende bewoners van onze Grimbergse kastelen en landhuizen hoge politieke functies bekleedden, zowel in het verre als in het meer nabije verleden. Dit is in het bijzonder het geval voor het Lintkasteel, waarvan een aantal eigenaars van de zestiende tot in de achttiende eeuw behoorden tot wat men "les grands commis de l' Etat" pleegt te noemen: de grote administratoren van de staat, die achter de schermen een aanzienlijke rol speelden bij het uitstippelen van het beleid van de Lage Landen en wier namen daarom ook geregeld voorkomen op officiŽle documenten van die tijd.

Een historisch zeer belangrijke 'heer van Linth' was Philippe Han(n)eton, eerste secretaris van de verschillende vorsten, die in zijn tijd over de Lage Landen regeerden. Hij werd geboren in het midden van de vijftien-de eeuw en overleed in 1522. Zijn leven speelde zich af te midden van het politieke gebeuren van toen, de bloeitijd van de Nederlanden en de periode waarin het bewind over onze gewesten van de Bourgondische hertogen naar het huis van Habsburg overging.

Download het volledige artikel.

 

In 1507 vestigde Margaretha van Oostenrijk, landvoogdes der Nederlanden zich in het nabije Mechelen in het hof van BourgondiŽ (thans het gerechtsgebouw) samen met de (in 1500 geboren) latere keizer Karel V (1518-1555) en maakte er voor enkele jaren de hoofdstad en het politieke en culturele centrum van de Nederlanden van. Haar vader keizer Maximiliaan van Oostenrijk en weduwnaar van Maria van BourgondiŽ, had haar tot voogdes aangesteld van de jonge Karel, haar neef en petekind. C. Terlinden, Keizer Karel de vijfde, Desclťe De Brouwer, 1965, 22 e.v. Diens ouders Filips de Schone en Johanna van CastiliŽ, dochter van Ferdinand van Aragon en Isabelle van CastiliŽ, waren immers in 1502 naar Spanje vertrokken om er Johanna's rechten op de troon van CastiliŽ te verdedigen. Maar Filips de Schone overleed er onverwacht in 1506, Johanna werd waanzinnig van verdriet -wat haar de bijnaam van Johanna de Waanzinnige bezorgde H. Soly en J. Van de Wiele, Carolus, Keizer Karel V, Snoeck-Ducaju en zoon, 1999, 15 - en bleef voor de rest van haar dagen (opgesloten) in Spanje. De jonge Karel bracht zijn kinderjaren in Mechelen door.
 
Het Lintkasteel, stille getuige van vele eeuwen geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden. Niets van deze site mag gecopieerd of herbruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site.
 
Naar vorig hoofdstuk Naar vorige pagina Naar volgende pagina Naar volgend hoofdstuk
 
 
© www.lintkasteel.eu - ontwikkeld door webforyou.be
Niets van deze site mag gekopieerd of hergebruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site