De heren van Linth, leenmannen van de Berthouts (XIIe - XIIIe eeuw)
De eerste vermeldingen van het Lintkasteel (XIVe en XVe eeuw)
De bloeiperiode (XVe - XVIIe eeuw)
De tweede helft van de XVIIIe eeuw
De heropbloei in de XXe eeuw
Het Lintkasteel De eigenaars en leenheren van het Lintkasteel Een poging tot datering Het Lintkasteel nu Bijlagen en Bibliografie
 
In 1745 trouwde Theresa Francisca de Paula Van Brouchoven, enig kind en dus enige erfgename van Henricus Van Brouchoven, met haar neef Joannes Baptist Albertus van Brouchoven, graaf van Leefdaal zoon van Jan Van Brouchoven en zijn tweede echtgenote Livine-Marie de Beer.

In datzelfde jaar 1745 kreeg de omgeving van het Lintkasteel het hard te verduren. Bij de dood van de Oostenrijkse keizer Karel VI, volgde zijn dochter Maria-Theresia hem op. Maar zij kreeg meteen met de nodige troonpretendenten te kampen. Dit leidde tot de Oostenrijkse Successieoorlog (1745-48) die alweer ten dele in de Zuidelijke Nederlanden werd uitgevochten en daar heel wat ellende bezorgde, o.m. ook in Grimbergen. In 1745 had het geallieerde leger van Engeland, Holland en Oostenrijk onder de leiding van de hertog van Cumberland, zich genesteld aan de Vaartdijk op de grens tussen Vilvoorde en Grimbergen en dus in de onmiddellijke omgeving van het Lintkasteel. Het leger bestond hoofdzakelijk uit huursoldaten die de ganse omgeving brandschatten, alles vertrappelden wat er groeide en de hand legden op alles wat hun tot verschansing kon dienen. Delestré, o.c., dl. I, 58 Er werden geen aanduidingen gevonden in welke mate het hof van Lint hiervan te lijden had. Maar uit latere documenten blijkt wel dat het centrale en rechter gedeelte van het kasteel toen nog wel bestonden en dus niet tijdens deze schermutselingen vernietigd werden. In het Prinsenkasteel daarentegen werd toen alles verwoest en ook de abdij kreeg het erg te verduren.

De rechten op het prinsdom Grimbergen van de familie van Bergen werden in die dagen uitgeoefend door Ferdinand Gaston, hertog van Croy en kleinzoon van Anna Antoinette van Bergen. Deze breidde zijn jurisdictie over het prinsdom uit door de rechten, die de familie Nassau er sinds eeuwen in bezat, af te kopen op 5 februari 1757. Delestré, o.c., 93
Op 22 december 1763 gaf de hertog van Croy toelating in het Lintkasteel een Franse school te stichten. A. Wauters, o.c., dl. 2, p. 262 Maar de school was blijkbaar geen lang leven beschoren."Au dix-huitième siècle, une école française essaya de s'y acclimater, mais naturellement, elle n'y fit pas long feu". L. Wilmet, Un joyau national. Grimbergen, Parijs - Marcinelle - Charleroi, (1935), p. 184

 
Het Lintkasteel, stille getuige van vele eeuwen geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden. Niets van deze site mag gecopieerd of herbruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site.
 
Naar vorige pagina Naar volgende pagina
 
 
© www.lintkasteel.eu - ontwikkeld door webforyou.be
Niets van deze site mag gekopieerd of hergebruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site