De heren van Linth, leenmannen van de Berthouts (XIIe - XIIIe eeuw)
De eerste vermeldingen van het Lintkasteel (XIVe en XVe eeuw)
De bloeiperiode (XVe - XVIIe eeuw)
De tweede helft van de XVIIIe eeuw
De heropbloei in de XXe eeuw
Het Lintkasteel De eigenaars en leenheren van het Lintkasteel Een poging tot datering Het Lintkasteel nu Bijlagen en Bibliografie
 
Einde XVIIIe eeuw

Het precieze tijdstip waarop het middendeel en de rechtervleugel van het kasteel verdwenen zijn of afgebroken werden, is onbekend. In de publicatie van P. De Cantillon uit 1757 is nog duidelijk sprake van het Lintkasteel: "On trouve encore plusieurs autres châteaux dans ce territoire, ceux de Poddegem, de Schiplaken, de Linth & de Ter Tommen. P. De Cantillon, Délices du Brabant et de ses campagnes. Description des villes, bourgs & principales terres seigneurales de ce duché, dl.2, Amsterdam, 1757 Op de Kabinetskaarten van de Oostenrijkse Nederlanden heruitgegeven door Pro civitate (Gemeentekrediet van België), Brussel 1965, die van 1771-1778 op initiatief van graaf de Ferraris werden vervaardigd, staat op de kaart van Grimbergen het Lintkasteel nog vermeld, maar de schaal is te groot, zodat er geen afbeeldingen van gebouwen zijn in opgenomen.
De getuigenis van A. Wauters laat vermoeden dat de waterburcht zelfs in 1855 nog volledig bewaard was:" Le château de Linth est une grande construction irrégulière, entourée d'eaux et de bouquets d'arbres". A. Wauters, o.c., dl. 2, p.262Vroegere iconografische documenten als het opmetingsplan van J.B. Nieuwenhuyse uit 1779 en de later de kadasterkaart van J.W. Voncken uit 1821 tonen nochtans alleen nog de linkervleugel van de waterburcht en leveren op die manier het bewijs dat het grootste deel van het kasteel toen reeds verdwenen was.

Vermoedelijk werden het centraal deel en de rechtervleugel tussen 1766 en 1779 afgebroken. In de leenovereenkomst van 1766 werd immers nog de helft van het heerlijk huis als onderpand gegeven, terwijl de schetsmatige voorstelling uit 1779 alleen nog maar de linkervleugel van het kasteel toont. Iets verder bevindt zich tegenover het L-vormig pachthof een losstaande, rechthoekige constructie onder een zadeldak. Houdt de oprichting van dit gebouw verband met de stichting van de Franse school in 1763? Werd het opgebouwd met recuperatiemateriaal van de oude waterburcht? Vele vragen blijven in dit verband onopgelost.
Op basis van de aquarel (afbeelding 15) in het kaartboek van de Gasthuiszusters van Vilvoorde en het opmetingsplan van J.B. Nieuwenhuyse mogen als termini postquem en antequem voor de oprichting van dit nieuw vrijstaand gebouw de data 1716 en 1779 worden vooropgesteld. Mogelijk biedt het jaaranker in de zijgevel van de huidige stallen dat 1765 aangeeft een verwijzing naar de preciese bouwdatum.
  Afbeelding 15

 
Het Lintkasteel, stille getuige van vele eeuwen geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden. Niets van deze site mag gecopieerd of herbruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site.
 
Naar vorige pagina Naar volgende pagina
 
 
© www.lintkasteel.eu - ontwikkeld door webforyou.be
Niets van deze site mag gekopieerd of hergebruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site