De heren van Linth, leenmannen van de Berthouts (XIIe - XIIIe eeuw)
De eerste vermeldingen van het Lintkasteel (XIVe en XVe eeuw)
De bloeiperiode (XVe - XVIIe eeuw)
De tweede helft van de XVIIIe eeuw
De heropbloei in de XXe eeuw
Het Lintkasteel De eigenaars en leenheren van het Lintkasteel Een poging tot datering Het Lintkasteel nu Bijlagen en Bibliografie
 
Gedurende meer dan een eeuw bleef het hof van Lint in het bezit van de graven van Liedekerke. E.M.J de Liedekerke verkocht huis, hof en vijver in 1923-24 aan Jan Jozef Van Campenhout, landbouwer en later burgemeester van Grimbergen. KAB., zonder signatuur: Staat van eigendomsovergangen, Gemeente Grimbergen. (1923-1924)
In 1940 vestigde de Duitse bezetter zich in het Lintkasteel en legde aan de overzijde van de Linkasteelstraat een vliegveld aan. Wat eens de tuin van het kasteel was, werd bij het vliegveld ingelijfd. KAB., zonder signatuur: Kadastrale bescheiden, Gemeente Grimbergen (1940) Het deel van de vijver tussen de hoeve en de straat werd gedempt.
In 1946 verkocht Jan Jozef van Campenhout de hoeve en wat restte van het kasteel met aanhorigheden aan Albert Thys. KAB., zonder signatuur: Staat van eigendomsovergangen, Gemeente Grimbergen. (1946) Deze belangrijke industrieel die op het eind van zijn leven aan het hoofd stond van verschillende elektriciteitsmaatschappijen zou de vervallen eigendom ombouwen tot een prestigieus landgoed. Reeds in 1946 verleende de gemeente Grimbergen aan de nieuwe eigenaar de toelating "tot verbouwing van 't Lintkasteel." GAG., zonder signatuur: Bouwvergunning, (1946) Het domein, het restant van de waterburcht en de verschillende bestanddelen van het neerhof ondergingen een paar opvallende ingrepen. Maar het was vooral het vroegere L-vormige pachthof dat een drastische verbouwing onderging. (afbeelding 16: straatkant en afbeelding 17: achterzijde) De plannen voor de aanpassing van het interieur en voor de nieuwe voor-en achtergevel werden ontworpen door de Brusselse architect Georges Renauld. Het breedste deel van het pachthof werd afgebroken en het deel evenwijdig aan de Lintkasteelstraat omgebouwd tot het elegante landhuis, zoals het vandaag nog bestaat: een neotraditioneel gebouw met twee bouwlagen, een zadeldak, kruisvensters en zijtrapgevels. Aan de linkervoorkant werd bovendien een vierkante toren toegevoegd. en het geheel via een poortgebouw verbonden met de stallen. Zodoende werd het vroegere pachthof voor het eerst het hoofdgebouw en de voornaamste woning van het domein.   Afbeelding 16

Afbeelding 17
 
Het Lintkasteel, stille getuige van vele eeuwen geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden. Niets van deze site mag gecopieerd of herbruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site.
 
Naar vorige pagina Naar volgende pagina
 
 
© www.lintkasteel.eu - ontwikkeld door webforyou.be
Niets van deze site mag gekopieerd of hergebruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site