De heren van Linth, leenmannen van de Berthouts (XIIe - XIIIe eeuw)
De eerste vermeldingen van het Lintkasteel (XIVe en XVe eeuw)
De bloeiperiode (XVe - XVIIe eeuw)
De tweede helft van de XVIIIe eeuw
De heropbloei in de XXe eeuw
Het Lintkasteel De eigenaars en leenheren van het Lintkasteel Een poging tot datering Het Lintkasteel nu Bijlagen en Bibliografie
 
Het restant van het Lintkasteel werd minder fundamenteel aangepakt. De toevoeging van het ronde torentje in de linkerachterhoek en de herstelling van de linkerzijtrapgevel dateren van die periode. Dit gedeelte functioneerde eerder als bijgebouw waar vooral feesten plaatsvonden, waartoe de twee grote ruimten van de westerkant zich goed leenden. De later toegevoegde oostelijke aanbouwingen werden omgebouwd tot een gastenkwartier.

Ridder Thys zou gedurende zijn ganse leven het domein uitbreiden door de aankoop van omliggende landerijen. Aan de overkant van de Lintkasteelstraat, naast de boomgaard en het vliegveld werd ook een tennisterrein aangelegd , een zwembad met poolhouse en een manege. Ridder Thys was een verwoed liefhebber van paarden. Een reeks weilanden langs de overkant van de Humbeekse steenweg en ook de historische Sint-Niklaashoeve maakten uiteindelijk deel uit van het domein van het Lintkasteel. In de schuur van de Sint-Niklaashoeve werd zijn indrukwekkende koetsenverzameling ondergebracht.

Bij Koninklijk Besluit van 9 juli 1980 kreeg het Linkasteel met zijn onmiddellijke omgeving een bescherming als dorpsgezicht." (afbeelding 18) Het Lintkasteel, gelegen Lintkasteelstraat 22, bekend ten kadaster Grimbergen, sectie c, perceelnummer 67 K (deel)" werd als monument beschermd. De foute aanduiding 67 K (deel)" kan tot verwarring leiden met de overige gebouwen van het domein . De arcering op het bijgevoegd plan geeft nochtans uitsluitsel; uiteraard niet de 18e eeuwse stal, maar het restant van de waterburcht werd als monument geklasseerd.   Afbeelding 18

 
Het Lintkasteel, stille getuige van vele eeuwen geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden. Niets van deze site mag gecopieerd of herbruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site.
 
Naar vorige pagina Naar volgende pagina
 
 
© www.lintkasteel.eu - ontwikkeld door webforyou.be
Niets van deze site mag gekopieerd of hergebruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site