Het Lintkasteel De eigenaars en leenheren van het Lintkasteel Een poging tot datering Het Lintkasteel nu Bijlagen en Bibliografie
 
Toen na de dood van ridder Thys zijn erfgenamen het gewezen pachthof samen met het als monument en als dorpsgezicht geklasseerde gedeelte op 2 februari 1984 verkochten aan de echtgenoten Puelinckx-Coene, werden opnieuw juristen eigenaar van het Lintkasteel - of wat er van overbleef .
Gezien de lamentabele toestand waarin het gebouw zich bevond, besloten de huidige eigenaars in 1991 de resterende linkervleugel van het Lintkasteel te restaureren. (afbeelding 19 en afbeelding 20)

Afbeelding 19
  Hiervoor werd beroep gedaan op de Antwerpse architect Guido Derks, ervaren in het restaureren van historische gebouwen en die o.a. ook betrokken was bij de restauratie van de Onze Lieve Vrouwkatedraal van Antwerpen. De restauratiewerken werden toevertrouwd aan de firma Building, die o.a. instond voor de restauratie van de St. Pauluskerk te Antwerpen. Afbeelding 20

Tijdens de werken werden een paar interessante vaststellingen gedaan. Zoals vermoed, bleek dat alleen het westelijk deel van het geklasseerde monument deel uitmaakte van het historische Lintkasteel. Het gedeelte langs de oostkant is duidelijk van eerder recente datum. Vaststaat dat de toren op de linker hoek er tijdens de verbouwingen in 1947 werd aan toegevoegd. Het westelijk gedeelte is trouwens duidelijk herkenbaar op de eerste iconografische bronnen, de afbeelding uit 1634 (afbeelding 2) en de tekening die G. de Bruyn in 1690 van het Lintkasteel in zijn glorietijd maakte. (afbeelding 1) Wel wordt, zoals reeds gezegd, door de Bruyn de noordelijke zijtrapgevel foutief aan de voorzijde weergegeven , maar het was in die tijd niet ongewoon een tekening wat aan te passen zodat het geheel verfraaide.

 
Het Lintkasteel, stille getuige van vele eeuwen geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden. Niets van deze site mag gecopieerd of herbruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site.
 
Naar vorige pagina Naar volgende pagina
 
 
© www.lintkasteel.eu - ontwikkeld door webforyou.be
Niets van deze site mag gekopieerd of hergebruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site