Het Lintkasteel De eigenaars en leenheren van het Lintkasteel Een poging tot datering Het Lintkasteel nu Bijlagen en Bibliografie
 
Het restant bestaat in de lengte uit twee ruime kamers. De waterburcht was oorspronkelijk waarschijnlijk slechts één kamerruimte diep. De oostelijke muur van de rechtse kamer bevat immers sporen van een met zandsteen omlijste kloostervenster met dievengaten. Die oostelijke muur is bovendien verankerd, ook dit doet vermoeden dat het oorspronkelijk een buitenmuur was. De rechterzijgevel bleek een massief gemetste muur in zandsteen te zijn met een dikte van meer dan één meter. Dit is niet verwonderlijk want ten oosten van de weg die van Poddegem naar het Lintkasteel liep - en de Groenweg werd genoemd - lag de Diegemput waaruit witte zandsteen werd gepoeld. Hij werd voor het eerst vermeld in 1250 in een overdrachtakte van de abdij. Delestré, o.c., Dl. II, 173

Een van de mooiste ontdekkingen tijdens de restauratie was het blootleggen onder de linkse kamer van een kelder met typisch Romaanse gewelven gesteund door een zandstenen zuil. De rechter keldermuur, die hogerop de scheidingsmuur vormt tussen de twee kamers en nog hoger steunmuur wordt voor het zadeldak, is gebouwd uit bakstenen die veel groter, breder en iets platter zijn (28 cm lang, 13 cm breed en 6 cm hoog) dan de huidig gebruikte bakstenen. Deze "kloostermoffen" werden blijkbaar niet meer gebruikt na de tweede helft van de veertiende eeuw. Deze beide vaststellingen staven de veronderstelling dat de waterburcht wellicht zou kunnen dateren uit de tijd dat in de archieven de eerste sporen gevonden worden van de heren van Linth. (afbeelding 21)

  Afbeelding 21
 
Het Lintkasteel, stille getuige van vele eeuwen geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden. Niets van deze site mag gecopieerd of herbruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site.
 
Naar vorige pagina Naar volgende pagina
 
 
© www.lintkasteel.eu - ontwikkeld door webforyou.be
Niets van deze site mag gekopieerd of hergebruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site