Het Lintkasteel De eigenaars en leenheren van het Lintkasteel Een poging tot datering Het Lintkasteel nu Bijlagen en Bibliografie
 
Althans de eikenhouten spanten met tellingen en pen-en gatverbinding en de gordingen van het gebinte van het zadeldak bleken nog in vrij goede staat te zijn en moesten minimaal vervangen worden. Hun constructiewijze laat vermoeden dat ze minstens dateren van het einde van de zeventiende eeuw, misschien uit de tijd toen Nicolaas van Brouchoven herstellingen liet doen aan de waterburcht.

Afbeelding 22
  De rest van het gebinte en het leien dak werden volledig vernieuwd. Dit liet toe onder het dak twee grote (vergader) ruimtes te maken, in een ervan is het mooie gebinte zichtbaar. (afbeelding 22) Tijdens de restauratie werd (bijna) het ganse interieur aangepast: de vloer van de rechterkamer werd verlaagd en de vensters en de zoldering verhoogd tot hun oorspronkelijk niveau. De vensters van het oude gedeelte werden naar oud model omgebouwd tot kruiskozijnen (afbeelding 23) en van loodglas en plooiluikjes voorzien. De raam en deuromlijstingen in (soms herplaatste) natuursteen werden met de muurvlakken meegeschilderd. De trapgevel van de middenmuur werd hersteld, net zoals vijftig jaar voordien gebeurde t.a.v. de linker buitenmuur. In het dak werden zoals in het oude Lintkasteel dakkapellen aangebracht. Afbeelding 23

Afbeelding 24
  Zo werd het restant van het Lintkasteel opnieuw een volwaardige woning (afbeelding 24 en afbeelding 25) en kreeg het een beetje van zijn oude luister terug. Ook de vijver rond het schiereiland werd rond die tijd uitgebaggerd en is meer dan ooit een geliefkoosd oord voor waterwild en een rustplaats voor trekvogels. In 1992 werd er voor het eerst in België een broedgeval (4 jongen) vastgesteld van de brandgans (branta leucopsis). F. Van Den Houtte, De vogels van Groot-Grimbergen, De Wielewaal, afd. Brussel, 2000, 40  Afbeelding 25

 
Het Lintkasteel, stille getuige van vele eeuwen geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden. Niets van deze site mag gecopieerd of herbruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site.
 
Naar vorige pagina Naar volgende pagina
 
 
© www.lintkasteel.eu - ontwikkeld door webforyou.be
Niets van deze site mag gekopieerd of hergebruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site