Voorwoord
Het Lintkasteel
Het Lintkasteel De eigenaars en leenheren van het Lintkasteel Een poging tot datering Het Lintkasteel nu Bijlagen en Bibliografie
 
Afbeelding 5
De primitieve waterverfschildering van het "Casteel van Lindt" (afbeelding 5) opgenomen in het kaartboek van de gasthuiszusters van Vilvoorde uit 1716 toont alleen de zuidoostkant van het kasteel, die intussen verdwenen is. Alleen de traptoren en het centraal deel zijn met natuurleien bedekt. De rode arcering in het dak van de rechtervleugel is een verwijzing naar gebakken dakpannen. De centrale trapgevel werd ostentatief lichtgroen geschilderd. De overige muren behouden hun rode en witte kleur.
Aan de overzijde staat alleen de duiventoren uit baksteen en natuursteen opgetrokken. De geel-en bruinachtige tinten van het pachthof aan de straat duiden op een lemen constructie met een strooien dak.
Stilistisch behoort de waterburcht van Lint met zijn getrapte dakvensters, trapgevels kruiskozijnen en zijn combinatie van baksteen en natuursteen tot de traditionele bak-en zandsteenarchitectuur, die in deze streek in gebruik bleef van de 15de tot de 17de eeuw. Alleen de éénlaagse noordwestelijke linkervleugel bleef vandaag behouden, de traptoren, de centrale trapgevel en het complex rechterdeel in twee bouwlagen zijn verdwenen.
 
Het Lintkasteel, stille getuige van vele eeuwen geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden. Niets van deze site mag gecopieerd of herbruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site.
 
Naar vorige pagina Naar volgende pagina
 
 
© www.lintkasteel.eu - ontwikkeld door webforyou.be
Niets van deze site mag gekopieerd of hergebruikt worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze site